2010. május 2., vasárnap

Kész átverés

Jättesveket mot Sveriges sjuka  (Jól átverték a svéd betegeket)

Az állami egészségügy felsővezetői és a megyei vezetők már lassan hat éve tisztában vannak vele, hogy minden betegnek joga van bármelyik EU országba utazni, hogy megkaphassák ugyanazt az ellátást amire a saját megyéjükben is jogosultak. A Försäkringkassan-nak pedig állnia kell a költségeket.
A Landstingok (megyei önkormányzatok) és a hivatalok azonban inkább elhallgatták az igazságot.
Egy retúr vonat vagy repülő jegyért cserébe mentesülhetsz a hosszú várólistáktól. Minden svéd lakosnak joga van bármelyik EU országba utaznia és ott kezeltetnie magát. A számlát az ellátásról elküldheted a Försäkringkassan-nak aki köteles utólag megtéríteni a kezelési költésségeket, ha ugyanilyen kezelést a saját megyédben is kaphattál volna.
2004 óta Svédország kb. 9 millió lakosa, egy alkotmánybírósági döntést követően, szabad választhatja meg a kezelést az EU-n belül.
Vonatkozik ez a magasan specializált ellátásokra is.
Erről azonban nemcsak a svéd betegeik milliói, hanem a svéd egészségügy sem tud, ahol továbbra is tartja magát az a tévhit, hogy a másik EU országban történő kezelés csak akkor jöhet szóba ha a vårdgaranti idő már lejárt és ha tervezett külföldi kezelést a FK a előzetesen jóváhagyta.
Az igazság azonban az, hogy e az Európai Gazdasági Közösség minden betegnek biztosítja azt a jogot, hogy bármely EU országban megkaphassák ugyanazt a kezelést amit otthonában is megkaphatna, akár már másnap.
- Így van.
A svéd betegek oda utazhatnak, az Union belül kezelésre ahova csak akarnak, legyen az állami ellátó hely, vagy privát és joga van a költségek megtérítésére a FK-tól, avval a feltétellel, hogy egy annak megfelelő kezelésre a saját megyéjében is jogosult lenne.
Ezt az egyértelmű tájékoztatást Thomas Allvin, egykori államtitkár adta, aki a kormányszakértőjeként egy a a betegek „mobilitásáról” szóló új direktíva létrehozásán dolgozott.
Vonatkozik ez minden szintű ellátásra? A magasan specializált ellátásra, mint pl. a daganatos betegek és szívbetegek műtétjére is?
- Igen, minden olyan ellátásra vonatkozik, amit a beteg megkapna a saját lakóhelyén is.
- Svédország korlátozás nélkül elismeri az EU bíróság döntéseit.
Igaz, hogy nem kell a betegnek előzetesen engedélyt kérnie a lakóhely szerint illetékes hatóságról? - Nem, egyszerűen csak el kell menni.
Az utazás költségeit a betegnek kell fizetnie, de az egészségügyi ellátás költségeit (utólag) az FK köteles megfizetni miután a Svédországban érvényes vizitdíj levonásra került.
Svédországban a szakorvosi ellátáshoz beutaló szükséges. Nem szükséges ilyen beutaló a külföldi ellátáshoz?
- Nem. A betegnek még tájékoztatnia sem kell a saját önkormányzatát. Lehetséges külföldi gyógykezelést igénybe venni mielőtt lejár a „vårdgarantitid”?
- Igen, természetesen az FSK ilyen esetben is fizet. Ez a jogosultság független a várólistától és a vårdgaranti-tól.
A betegnek akkor is joga van megoperáltatnia magát Koppenhágában vagy Brüsszelben, ha másnap vagy 1 héten belül megoperálnák Svédországban is.
Ez a jogosultság az EU azon döntésén alapszik, amelyik az áruk és szolgáltatások szabad mozgását garantálja.
Amíg azonban nem létezik egy egységes EU-s irányelv addig az egyes országoktól függ, hogy alkalmazza-e az EU a ezen javaslatát a gyakorlatban is.
Svédország úgy döntött, hogy teljes mértékben követi az EU-s jogot, hasonlóan Hollandiához és Nagy-Brittaniához.
A svéd betegek jogát csak az korlátozhatja, hogy egy, minden tagállamra vonatkozó EU direktíva hiányában a tagállamok saját maguk dönthetik el, hogy ellátják-e a svéd betegeket vagy sem. Ha a beteg talál egy intézményt ahol őt ellátják, ami a legtöbb esetben megoldható, akkor ez teljesen rendben van.
Arra is lehetőség van, hogy olyan privát intézményben kezeltesse magát, aminek nincs szerződése a helyi társadalombiztosítóval.
Az FK-nak utólag ki kell fizetnie minden olyan ellátást ami megfelel a Svédországban alkalmazottaknak mondja Thomas Allvin.
Hans Ekelund, az Försäkringskassan illetékese a következőket nyilatkozza:
– Az EU-s jogszabályokat alkalmazzuk, egy 2004 óta. Egy bírósági döntés született ez ügyben ami Jelinek ügyként ismert.
A közösségi jog lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy korlátozásokat vezessenek be, de ez nem történt meg Svédországban.
– Ilyen korlátozás lehetne pl. hogy csak járó beteg ellátást lehet igénybe venni vagy előzetes engedély kell kérni.
Ez Svédországban is vitatárgyát képezte, de végül az EU-jog teljes körű alkalmazása mellett döntöttek. Ez azt jelenti, hogy ha a beteg ugyanolyan ellátást kapott külföldön, akkor a költségeket utólag visszatérítik.
Ahhoz, hogy az FK fizessen a következő kritériumoknak kell teljesülni.
- Regisztrált svédországi lakosnak kell lenni,
- Olyan betegségről vagy egészségügyi állapotról kell szó legyen ami az általános egészségügyi ellátáshoz tartozik.
Az ellátás során alkalmazott módszereknek azonosnak, vagy a legtöbb szempontból egyezőnek kell lennie az általános egészségügyi ellátásban alkalmazotthoz.
Ha a fentiek nem teljesülnek, akkor a külföldi partner által már több éve alkalmazottnak és a tudományos irodalomban is szereplő módszernek kell lennie.
– A nehézséget azt jelenti, hogy meghatározzuk mi számít tudományos irodalomnak és a milyen szempontok szerint kell leírni egy kezelést. Többnyire ritkán fordulnak elő problémák mondja Ekelund.
Hogy tud érvényesülni az áruk és szolgáltatások szabad mozgását biztosító EU-szabályozás, hogy lehet elérni azt, hogy Svédország közpénzekből fizesse a külföldi kezelések díját?
- Számos bírósági ítélet van már erről.
Manapság az operációk egy részét a privát szférában végeztetik mivel az állami szektorban nincs mindig rá kapacitás .A betegek inkább kifizetik a privát ellátás díját. Legtöbbször túlsúlyosságot megszüntető é szürke hályogműtétekről van szó. Ha ezeket a műtéteket külföldön (EU) végeztetik el a privát ellátók helyett, akkor is kifizeti az FK?
- Igen, kifizetjük, ha nem kozmetikai célú a műtét, hanem olyan műtét, amit a beteg lakóhelyén már megítéltek illetve rendelkezik olyan beutalóval, ami alapján másik megyébe is mehetne. Ebben az esetben, kifizetjük akár a koppenhágai műtétet is.
–A kezelések után fizetett vizit díjak beleszámítanak abba az összegbe amit egy svéd lakos maximálisan kifizethet 1 év alatt. (högkostnadsskyd).
Ez a szabály vonatkozik az EES országokra is, így pl. Norvégiában is kezeltethetik magukat a svédek. (EES országok amelyek nem EU tagállamok, de az EU-val szerződésben állnak).
Hogy lehet garantálni a színvonalat, ha lehetőség van külföldön olyan privát szolgáltatók ellátását igénybe venni, akiknek nincs szerződése az adott ország társadalombiztosítójával?
- Természetesen nehéz garantálni. Alapvetően bíznunk kell abban, hogy más országokban is biztonságos az ellátás, másrészt a beteg saját felelősége ha külföldön kezelteti magát, mondta Thomas Allvin.
A betegek nem tudnak róla, hogy külföldön is kezeltethetik magukat. Egy telefonos felmérés szerint az egészségügy sem.
Kinek a felelőssége az, hogy a betegek tájékoztatást kapjanak a jogaikról?
Thomas Allvin:
– úgy gondolom, hogy a hivatalok bizonyos mértékben felelősek a tájékoztatásért, de az önkormányzatok sem mentesülhetnek ez alól. A legnagyobb felelősségük az orvosoknak van, nekik kell informálódni és tájékoztatni a betegeket a lehetőségeikről.
De ez információ mégsem ment ki betegekhez. Mit gondol, hogy történhetett ez ?
– Az FK-nek nincs más választása minthogy kifizeti a betegek költségeit.
Pont a FK vesztette el a pert Susanne Jelinek ellenében a Alkotmány Bíróságon. Az önkormányzatok mindent megtettek azért, hogy előzetes engedélyhez kössék a külföldi gyógykezelést. Nem akarják elveszteni betegek feletti kontrollt. Köztudott, hogy időnként az önkormányzatok sem értenek egyet sok mindenben és tkp. nem igazán motiváltak abban, hogy a betegeket tájékoztassák ezekről a jogaikról.

Sjukhusläkaren 10.02.25.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése